شنبه, 29 خرداد 1400

فرازی از قراردادهای  اتومبیل شرکت ره آورد

 

 

بیمه نامه های اتومبیل

1-عرضه پوشش بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده طبق قوانین اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث و بر اساس جداولی اجرایی بیمه گر.

2-عرضه پوشش بیمه های بدنه شامل خطرات اصلی موضوع ماده 3 شرایط عمومی بیمه نامه بدنه.

 

بیمه نامه بدنه

*عرضه پوشش های تکمیلی در بیمه های بدنه به شرح ذیل و با انتخاب و درخواست بیمه گذار و پرداخت حق بیمه متناسب و موافقت بیمه گر صورت می پذیرد .

-سرقت درجا برای قطعات و لوازم اضافی شامل (رینگ . لاستیک و رادیو پخش و ...)

-شکست شیشه ها به تنهایی و به غیر از حوادث اصلی

-غرامت ایام تعمیرات و توقف اتومیبل مورد بیمه در تعمیرگاه

-نوسانات بازار قیمت های قابل جبران در خسارات جزئی

-خسارات ناشی از بلایای طبیعی (سیل ، زلزله ، آتشفشان)

-خسارات ناشی از خطرات تبعی (اسید پاشی ، رنگ و مواد شیمیایی)

-سرقت کلی قطعات و لوازم وسایل نقلیه بیمه شده

-خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیا مشابه بر روی بدنه و رنگ خودروهای بیمه شده

* حق بیمه:

-حق بیمه برای تمامی وسایل نقلیه معرفی شده از طرف بیمه گذار بر اساس تعرفه های جاری صنعت بیمه کشور و دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه گر تعیین و اعلام میگردد و بیمه گذار ملزم و متعهد به پرداخت آن طبق ضوابط و شرایط این توافقنامه می باشد .

-حداقل 20% از حق بیمه هر فقره بیمه نامه بدنه بصورت نقد و در زمان صدور بیمه نامه و مابقی طی حداکثر 9قسط مساوی و متوالی ماهانه با سررسید حداکثر یک ماه بعد از تاریخ صدور هر فقره بیمه نامه به صورت کسر از حقوق پرسنل برای قسط اول پرداخت خواهد گردید .

-در صورت عدم وصول حق بیمه ها و اقساط متعلقه در سررسید های معینه بیمه گر می تواند ادامه فعالیت واحد های اجرایی صدور بیمه نامه بر اساس این توافق نامه را متوقف نموده و خسارات بیمه نامه هایی که حق بیمه آنها پرداخت نگردیده و یا پرداخت اقساط آنها به تاخیر افتاده مورد تعهد بیمه گر نخواهد بود و به هر حال بیمه گذار و مجری قرارداد متعهد به پرداخت کلیه حق بیمه ها و اقساط مورد نظر در سررسیدهای معینه خواهند بود .

* ارزش مورد بیمه :

- ارزش هر یک از خودروهای معرفی شده برای دریافت بیمه نامه بدنه بر اساس پیشنهار بیمه گذار و تایید کارشناس بازدید اولیه بیمه گر تعیین میگردد و چنانچه مورد بیمه با ارزش کمتر از قیمت واقعی و روز بازار بیمه شود ماده 10 قانون بیمه به بیمه گذار تفهیم گردیده و در مراحل رسیدگی به پرونده های خسارتی مربوطه اعمال می گردد.

تخفیفات :

– تخفیف گروهی (کثرت تعداد) در صورتیکه بیمه گذار بیش از یکصد دستگاه خودرو مستندا متعلق به خود را برای پوشش بیمه بدنه معرفی نماید به حق بیمه بدنه هر فقره بیمه نامه خودروهای متعلق به کارکنان معادل 10% تخفیف گروهی (کثرت تعداد) تعلق گرفته و قابل اعطا می باشد.

– تخفیف عدم خسارت: در صورتیکه بیمه گذار در طول اعتبار بیمه نامه های بدنه از محل بیمه نامه های خود خسارتی دریافت نکرده و پرونده خسارتی نیز در این رابطه تشکیل نداده باشد به نسبت سنوات بیمه ای که خسارت دریافت نکرده است به حق بیمه بیمه نامه های سال بعد تخفیف عدم خسارت به شرح ذیل تعلق گرفته و قابل اعطا می باشد .

الف) تخفیف عدم خسارت برای یکسال 25% حق بیمه سالانه

ب) تخفیف عدم خسارت برای دو سال 32% حق بیمه سالانه

ج) تخفیف عدم خسارت برای سه سال 45% حق بیمه سالانه

د)تخفیف عدم خسارت برای چهار سال و بعد 60% حق بیمه سالانه

* مجموع تخفیفات اعطایی موضوع ماده 7 فوق الذکر در بیمه بدنه از 60 % حق بیمه سالانه تجاوز نخواهد کرد .

*به حق بیمه نامه های خودروهای اداری بیمه گذار 20% تخفیف گروهی تعلق خواهد گرفت .

*کارشناسی بازدید اولیه:

-انجام کارشناسی بازدید اولیه از خودروهای معرفی شده برای صدور بیمه نامه بدنه توسط کارشناس بازدید اولیه مورد تایید بیمه گر الزامی می باشد.

 

بیمه نامه شخص ثالث:


* حق بیمه شخص ثالث برای تمامی وسایل نقلیه معرفی شده از طرف بیمه گذار بر اساس تعرفه های جاری صنعت بیمه کشور و دستورالعملها و بخشنامه های صادره مدیریت بیمه های اتومبیل تعیین میگردد و بیمه گذار ملزم و متعهد به پرداخت آن میباشد .

* حداقل 50% از حق بیمه هر فقره بیمه نامه شخص ثالث نقدا در زمان صدور بیمه نامه و مابقی طی حداکثر 6 قسط مساوی و متوالی ماهانه و با فاصله یک ماه بعد از تاریخ صدور هر فقره بیمه نامه بصورت کسر از حقوق پرسنل برای قسط اول به حساب شرکت واریز خواهد گردید و تحت هیچ شرایطی هیچگونه تاخیر در پرداخت و واریز حق بیمه ها و اقساط اعلام شده به شرح فوق الذکر پذیرفته نخواهد بود و الزامی است بلافاصله پس از مشاهده هرگونه تاخیر احتمالی در پرداخت حق بیمه ها و اقساط مذکور (ولو یک روزه) از ادامه فعالیت واحدهای اجرایی بر اساس مفاد این موافقت نامه ممانعت گردد ولیکن به هرحال بیمه گذار و واحدهای اجرایی موظف اجرایی و متعهد به پرداخت حق بیمه ها و اقساط کلیه بیمه نامه های صادره خود صرفا در سررسیدهای معینه خواهد بود .

 

 

* تخفیف عدم خسارت :

 در صورتی که از محل تعهدات بیمه نامه های سنوات قبل بیمه گذار در طول اعتبار بیمه نامه های شخص ثالث اعلام خسارتی نشده باشد طبق قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ضوابط جاری آن به نسبت سنوات بیمه ای که خسارت دریافت نکرده تخفیف عدم خسارت تعلق خواهد گرفت.

* جرائم(تعداد خسارت و دیرکرد) :

 کلیه بیمه نامه های مورد نظر حسب مقررات معمول و بر اساس سوابق بیمه ای مشمول تخفیف عدم خسارت یا جرائم تعداد خسارات و جرائم دیرکرد و متاخرین در تمدید بیمه نامه های سال قبل خواهد بود و رعایت کامل دستوالعملها و بخشنامه های مدیریت بیمه نامه های اتومبیل در این رابطه الزامی می باشد .

 

اطلاعات تماس

ادرس

پست الکترونیک : info[at]yaghootazmoon.com

با دیگران به اشتراک بگذارید

در خبرنامه ما مشترک شوید

جستجو

تبلیغات